แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:12) { รักจนยอมตาย }

แนวคิด :

– คนที่รักตอบพระเยซู หรือที่เรียกว่า ติดสนิทกับความรักของพระเยซู จะสะท้อนพฤติกรรมออกมาเป็นการทำตามบัญญัติของพระเยซู

– ในข้อนี้พระเยซู กล่าวอย่างชัดเจนว่า บัญญัติของพระองค์ที่ว่านั้นก็คือ จงรักกันและกันเหมือนอย่างที่พระเยซูได้รักเรา

– ซึ่งเรื่องนี้ พระเยซูได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วใน ยน. 13:34 “เรา​ให้​บัญ​ญัติ​ใหม่​ไว้​กับ​พวก​ท่าน คือ​ให้​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน เรา​รัก​พวก​ท่าน​มา​แล้ว​อย่าง​ไร ท่าน​ก็​จง​รัก​กัน​และ​กัน​ด้วย​อย่าง​นั้น”

– มาตรฐานความรักที่พระเยซู สั่งเราผู้ตอบรับความรักจากพระองค์ ให้ทำ ก็คือ ให้ตั้งใจรักมากจนยอมตายเพื่อพี่น้องให้ได้

– ใครก็ตามที่ เริ่มตั้งใจ วางมาตรฐานนี้ในชีวิตของเขา แม้วันนี้เขายังไม่สามารถไปถึงมาตรฐานนั้นได้ แต่ ด้วยการตั้งใจเช่นนั้น ทำให้เขาสามารถอดทน ให้อภัย แก่พี่น้องในวันนี้ได้อย่างง่ายดายขึ้นมาก

การประยุกต์ใช้ :

– ให้เราเริ่มตั้งใจ ที่จะเดินไปสู่เป้าหมายแห่งความรักที่พระเยซู สั่งนี้ คือ รักพี่น้องจนยอมตายเพื่อเขาให้ได้

– ขนาดยอมตายเพื่อเขา เรายังตั้งใจจะทำให้ได้เลยในสักวันหนึ่ง ดังนั้น วันนี้เมื่อพี่น้องทำผิดเล็กๆน้อยๆต่อเรา แบบไม่ถึงตาย เราก็จะยินดียกโทษให้เขาได้อย่างไม่ยากเย็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s