แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:14) { ไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงให้เกียรติเรานับเราเป็นพระสหายของพระองค์

– พระเยซูทรงรักปฎิบัติต่อเราเป็นดังพระสหายสุดที่รักของพระองค์ ทรงรักเราจนยอมตายเพื่อเรา

– เราจะตอบรับเกียรติอันสูงส่งนี้หรือไม่? คือ เราจะต้อนรับพระเยซูเป็นเพื่อนของเราหรือเปล่า?

– พระเยซูตรัสว่า คนที่ตอบรับยินดีเป็นเพื่อนกับพระองค์ ก็คือ คนนั้นผู้ที่ยินดีประพฤติตามคำสั่งของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– น่าเศร้าที่มีหลายคนที่ดูถูกเกียรติที่พระเยซูประทานแก่เขา พระเยซูนับเขาเป็นเพื่อน และรักเขาอย่างที่สุด แต่เขาปฏิเสธไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับพระองค์

– เขาตั้งเงื่อนไขแด่จอมกษัตริย์ว่า ถ้าพระองค์ต้องการจะให้เขารับพระองค์เป็นเพื่อน พระองค์ต้องปล่อยให้เขาทำตามใจปรารถนาของเขา

– แต่ความจริงแล้ว พระเยซูจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง ตรัสว่า คนที่ยินดีประพฤติตามคำสั่งของพระองค์ คนนั้นแหละคือ คนที่ตอบรับมิตรภาพอันสูงส่งของพระองค์

– สำหรับจอมกษัตราผู้ทรงรักพระสหายของพระองค์ยิ่งกว่าชีวิตของตนเอง ไม่เป็นการเรียกร้องมากไปเลยที่จะขอให้ พระสหายผู้ต่ำต้อยของพระองค์นั้นเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์

– อย่าให้เราบังอาจดูถูก เกียรติอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงประทานแก่เรานี้ โดยปฏิเสธเกียรตินั้น คือ ไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับพระองค์ ด้วยการไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s