แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:16) { พระเยซูทรงเลือกเราให้รับพร }

แนวคิด :

– เหตุที่เราได้มาเป็นสหายรักของพระเยซู ไม่ใช่เพราะคุณสมบัติใดๆของเรา หรือความพยายามใดๆของเรา แต่เพราะพระเยซูเลือกที่จะรักเรา

– การเลือกที่จะรักนี้ ไม่ขึ้นกับคุณสมบัติของผู้ถูกรัก แต่ขึ้นกับผู้ที่มอบความรัก

<< หากอธิบายตามโครงสร้างไวยากรณ์ภาษากรีก ในข้อนี้ น่าจะอธิบายได้ดังนี้ >>

– พระเยซูเลือกเรา เพื่อให้ออกไปทำพระราชกิจของพระองค์

– พระเยซูเลือกเรา เพื่อให้เราเกิดผล

– พระเยซูเลือกเรา เพื่อให้เราเป็นคนที่มีผลคงอยู่

– พระเยซูเลือกเรา เพื่อให้เป็นคนที่พระบิดาประทานทุกสิ่งให้ เมื่อเราทูลขอในนามของพระเยซู

– โอ้ว!!! ทั้งหมดนี้ เป็นการกำหนดและความประสงค์ของพระเยซู ที่จะมอบแด่สหายที่รักของพระองค์ และพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จอย่างแน่นอน หากผู้รับอย่างเราไม่ปฏิเสธที่จะรับ

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูจะเป็นผู้ทำให้เรา รับใช้พระองค์ได้ และ เกิดผลได้ และ ผลคงอยู่ได้ และ ได้ทุกสิ่งที่ทูลขอในนามของพระองค์

– สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพียงแต่เราตอบรับคำเชิญอันสูงส่งของพระองค์ พระองค์เชิญเรามาเป็นเพื่อนกับพระองค์ ซึ่งการตอบรับนี้สำแดงออกด้วยการเชื่อฟังพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s