แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:17) { ขอบใจนะ พระเยซู }

แนวคิด :

– จากบริบทก่อนหน้าของพระคัมภีร์ข้อนี้ พระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงรักสาวกมาก เหมือนดังความรักของพระบิดาที่มีต่อพระเยซู(ข้อ 9)

– และพระองค์ถือว่าพวกเขาเป็นสหายรักของพระองค์ พระองค์ทรงรักเพื่อนของพระองค์มากจนยอมตายเพื่อพวกเขา (ข้อ13)

– และการที่พวกเขาจะตอบรับมิตรภาพของพระองค์ ก็ทำได้โดยการเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์(ข้อ14)

– และพระคัมภีร์นี้ พระเยซูจึงย้ำอย่างชัดเจนว่า คำสั่งของพระองค์นั้น ก็คือ “จงรักกันและกัน”

– นั่นคือ เราตอบรับยินดีเป็นเพื่อนกับพระเยซู เมื่อเรารักพี่น้อง

– ในทางตรงกันข้าม หากเราไม่รักพี่น้อง ก็เท่ากับเรากำลังบอกว่า “ขอบใจนะ พระเยซู แต่ฉันไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับพระองค์”

– ช่างเป็นคำพูดและการกระทำที่บังอาจเหลือเกิน และคนที่ทำเช่นนั้นจะเสียใจที่สุด ในวันสุดท้าย

การประยุกต์ใช้ :

– เพื่อนของพระเยซู จะเชื่อฟังพระเยซู

– คำสั่งที่พระเยซูสั่ง คือ ให้รักพี่น้อง

– หากเราไม่ยอมรักพี่น้อง ไม่ยอมให้อภัยพี่น้อง ไม่ยอมอดทนต่อพี่น้อง ไม่ยอมสำแดงความรักออกมาเป็นการกระทำต่อพี่น้อง เราก็กำลังปฏิเสธการเป็นเพื่อนกับพระเยซู

– พระเยซูครับ “ไม่ทราบว่า รัก แบบไม่ยกโทษได้ไหมครับ พระองค์?”

– พระเยซูครับ “ไม่ทราบว่า รักแบบอดทนกับมันนิดเดียว ไม่ต้องอดทนนานๆ ได้ไหมครับ พระองค์?” เพราะมันทำตั้งหลายครั้งแล้วแบบนี้

– ใน มธ.25 วันนั้น พระเยซู จึงพูดกับผู้ที่อยู่ข้างซ้ายว่า … เพราะเจ้าไม่รักเรา… จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา

– พวกเขาจะบอกว่า “ผมก็เชื่อในพระองค์นะครับ ไปโบสถ์ด้วย รับใช้พระเจ้าด้วย แค่ ผม ไม่รักพี่น้อง ก็เท่านั้นเอง”

– ซึ่งความจริงแล้วมันเป็นประโยคเดียวกันกับ “ผมก็เชื่อในพระองค์นะครับ ไปโบสถ์ด้วย รับใช้พระเจ้าด้วย แค่ ผม ปฏิเสธไม่อยากเป็นเพื่อนกับพระองค์ ก็เท่านั้นเอง”

– จงตัดสินใจเสียวันนี้ว่า เราจะเป็นเพื่อนของพระเยซูหรือไม่

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s