แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:18) { โลกจะเกลียดท่าน }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงรักเหล่าสาวก พระองค์ทรงเตือนพวกเขาให้รู้ก่อนล่วงหน้าว่า การติดตามพระองค์นั้น สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับนั้น ไม่ใช่ความนิยมชมชอบ หรือเสียงตบมือจากคนในโลกนี้ แต่เป็นความเกลียดชังจากคนในโลกนี้

– เพราะว่าระบบของโลกนี้ ต่อต้านพระเจ้า

– ใน 1ยน. 2:15 “อย่า​รัก​โลก​หรือ​สิ่ง​ของ​ใน​โลก ถ้า​ใคร​รัก​โลก ความ​รัก​ของ​พระ​บิดา​ไม่​ได้​อยู่​ใน​ผู้​นั้น” นั่นคืออย่าปรารถนาการยอมรับจากโลกนี้ เพราะหากเราทำเช่นนั้น เรากำลังเดินสวนทางกับทางของพระเยซู

– เหมือนใน 1ยน. 3:13 ที่กล่าวว่า “พี่​น้อง​เอ๋ย อย่า​ประ​หลาด​ใจ​ที่​โลก​นี้​เกลียด​ชัง​ท่าน”

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูอธิบายว่า เหตุที่โลกจะเกลียดพวกเขา ก็เพราะว่า โลกต่อต้านพระองค์ โลกเกลียดพระองค์ เนื่องจากวิถีของพระองค์สวนทางกับระบบแห่งโลกนี้

– หากวันนี้ คนในโลกอาจไม่พอใจ ไม่ชอบเรา หรือต่อต้านเรา เพราะเราเชื่อฟังพระเยซู ติดตามพระเยซู ขอให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินอย่างถูกต้องตามทางของพระเยซูแล้ว จงชื่นใจเถิด

– แต่หากวันนี้ โลกรักเรา ยกย่องเรา ชื่นชมเรา เพราะว่าเรากำลังเดินไปตามวิถีคนในโลกใครๆเขาก็เดินกัน จงโศกเศร้า จงเสียใจ และรีบกลับใจเสียใหม่

– “วิบัติ​เมื่อ​ทุก​คน​บอก​ว่า​ท่าน​ดี เพราะ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น​กับ​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เท็จ​เหมือน​กัน”ลก. 6:26

– “แท้​จริง​ทุก​คน​ที่​ตั้ง​ใจ​จะ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​ถูก​ข่มเหง” 2ทธ. 3:12

– วันนี้เรากำลังประนีประนอมกับวิถีแห่งโลกนี้ หรือ เรากำลังยืนหยัดในวิถีแห่งพระเจ้า?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s