แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:19) { รับรักจากใครดี? }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เพราะว่าพระเยซูเลือกพวกเขา แยกออกมาจากโลก ชีวิตของพวกเขาจึงไม่ใช่ของโลกอีกต่อไป แต่เป็นของพระเยซู

– และเพราะว่าโลกเกลียดพระเยซู เนื่องจากวิถีของพระเยซูสวนทางกับระบอบของโลกนี้ ดังนั้น โลกจึงเกลียดพวกสาวกด้วย

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อก่อนเราเป็นของโลกนี้ โลกจึงรักเราด้วยความรักของโลก ซึ่งเป็นรักลวง รักจอมปลอม รักตราบเท่าที่เราทำประโยชน์ให้แก่ระบบของโลก วันใดที่เราหยุดหรือไม่สามารถทำตามระบบของโลกได้ โลกจะเปลี่ยนรักปลอมนั้นมาเป็นความเกลียดชัง กดดัน ซ้ำเติมและพยายามที่จะทำลายเราแทน

– บัดนี้พระเยซูทรงเป็นผู้เลือกเราออกมาจากโลกด้วยพระองค์เอง เพื่อให้เรามาเป็นของพระองค์ บัดนี้เราซ่อนตัวอย่างสงบและปลอดภัยในความรักของพระเยซู ผู้ทรงรักเราด้วยรักแท้ รักนิรันดร์ รักที่ไม่มีเงื่อนไข

– อย่างไรก็ดีผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในรักพระเยซู เมื่อเราตอบรับรักจากพระเยซู ก็คือ ระบบของโลกซึ่งเกลียดชังวิถีของพระเยซู ก็จะเกลียดชังเรา ตำหนิ ต่อว่า ดูถูกเรา

– ดังนั้น มาถึงตอนนี้ เราจะต้องเลือกว่า จะทำตัวให้โลกรักเราด้วยรักจอมปลอมของโลกนี้ โดยการดำเนินชีวิตตามที่ใครๆในโลกเขาทำกัน หรือจะตอบรับความรักแท้ของพระเยซู เข้ามาซ่อนตัวอยู่ในรักนิรันดร์ของพระองค์ โดยการดำเนินชีวิตตามทางที่พระเยซูทรงนำเราไป

– วันนี้ เราจะเลือกรับรักจากใคร โลกนี้ หรือ พระเยซู?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s