แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:2) { แขนงทุกแขนง }

แนวคิด :

– ทุกแขนงในเรา หมายถึงคนที่เป็นสาวกของพระองค์ ติดตามพระองค์

– คนเหล่านั้น ถูกแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ พวกไม่เกิดผล และ พวกเกิดผล

– พวกที่ไม่เกิดผล(บางทีตอนที่ตรัสนั้น อาจจะหมายถึง ยูดาส อิสคาริโอท) จะต้องถูกตัดทิ้งเสีย พระบิดาจะตัดคนพวกนี้ออกจากการเป็นชนชาติแท้ของพระเจ้า

– พวกที่เกิดผล จะถูกลิด พระบิดาจะทรงพัฒนาชีวิตของพวกเขาด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านเขามาในชีวิตของพวกเขา เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง ให้พวกเขาสามารถเกิดผลได้มากยิ่งๆขึ้น

– ดังนั้น “การเกิดผล” จึงเป็นตัวชี้ว่า ใครจะถูกตัดออก และ ใครจะอยู่ต่อไป

– การเกิดผลนี้ ไม่ได้เกิดจากการกระทำของเราเอง แต่เกิดจากการติดสนิทกับพระเยซู

– ถ้าติดสนิทกับพระเยซู ยังไงๆ ก็จะเกิดผล แน่นอน (ข้อ 5)

– แต่ถ้าไม่ติดสนิทกับพระเยซู ยังไงๆ ก็จะไม่เกิดผล (ข้อ 4)

– กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจะถูกตัดออกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการติดสนิทกับพระเยซู นั่นเอง

การประยุกต์ใช้ :

– ทุกแขนงในพระเยซู ยังไงๆก็จะพบเจอ สถานการณ์บางอย่างอยู่ดี ไม่ว่าเป็นแขนงจำพวกไหน

– แขนงที่เผชิญสถานการณ์นั้น แบบไม่เกิดผล ซึ่งเกิดจากเขาไม่ติดสนิทกับพระเยซู สถานการณ์นั้น จะทำให้เขาถูกแยกขาดออกจากพระองค์

– แขนงที่เผชิญสถานการณ์นั้น แบบเกิดผล ซึ่งเกิดจากเขาติดสนิทกับพระเยซู สถานการณ์นั้น จะทำให้เขายิ่งจำเริญขึ้น เกิดผล เป็นพระพรมากยิ่งๆขึ้น

– เราจะเผชิญสถานการณ์ของวันนี้ แบบไหนดี?  แบบเกิดผล หรือ แบบไม่เกิดผล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s