แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:3) { รับการชำระ }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า พระองค์ได้ชำระพวกเขาให้สะอาดแล้ว โดยถ้อยคำที่พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาแล้วนั้น

– พระเยซูตรัสกับพวกเขา ใน ยน. 13:10 “พวก​ท่าน​ก็​สะอาด​แล้ว​แต่​ไม่​ใช่​ทุก​คน” ซึ่งหมายถึง ยูดาส อิสคาริโอท ที่ไม่สะอาด

– เพราะเหล่าสาวกเชื่อวางใจในถ้อยคำของพระเยซู พวกเขาจึงรับการชำระให้สะอาด

– ชำระให้สะอาด ณ นี้ ในความหมายเดิม สามารถแปลได้ว่า “ลิด” คือ เหล่าสาวกได้รับการลิดสิ่งที่ทำให้พวกเขาสกปรกหรือไม่เกิดผลดี ออกไป ด้วยการเชื่อวางใจพระดำรัสของพระเยซู

– ยูดาส ไม่เชื่อ ไม่วางใจ ว่าพระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา เขาจึงทรยศต่อพระเยซู ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับการชำระให้สะอาด

การประยุกต์ใช้ :

– เราสามารถรับการชำระให้สะอาด พ้นจากสิ่งสกปรก พ้นจากบาป พ้นจากสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่อาจเกิดผลดีได้ ด้วยเชื่อพระคำของพระเจ้า

– พระคำของพระเจ้าไม่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงเราได้ จนกว่าเราจะเชื่อในพระคำนั้น

– วันนี้ เราเชื่อสิ่งที่ตรัสไว้ในพระคำของพระเจ้า จริงๆหรือเปล่า?

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s