แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:4) { ติดสนิท }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้เหล่าสาวกทราบว่า วิธีเดียวเท่านั้น ที่พวกเขาจะเกิดผล ไม่ถูกตัดออก ก็คือ ติดสนิทกับพระเยซู

– ประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน แบบเดียวกับที่แขนง(กิ่ง)ขององุ่น ผสานเป็นเนื้อเดียวกับเถา(ลำต้น)

การประยุกต์ใช้ :

– การติดสนิทกับพระเยซู เกิดขึ้นเมื่อ เราประพฤติตามคำของพระองค์ (ยน. 14:23)

– การที่พระเยซูติดสนิทกับเรา เกิดขึ้นเมื่อ เราเชื่อวางใจพระองค์ และต้อนรับพระองค์ เข้ามาเป็นเจ้านายในชีวิต พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาสถิตในเรา

– ดังนั้นเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ ปรารถนาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้ประพฤติตามคำของพระเยซู  เมื่อนั้น “​เรากำลังติด​สนิท​อยู่​กับ​พระเยซูและ​พระเยซูกำลัง​ติด​สนิท​อยู่​กับเรา”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s