แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:5) { แยกจากพระคริสต์ }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้เหล่าสาวกฟัง โดยเปรียบเทียบว่า ความสัมพันธ์ของพระองค์กับพวกเขา เป็นดัง เถาองุ่น(ต้น) กับ แขนง(กิ่ง)

– กิ่งถ้าติดกับต้น ก็จะมีชีวิตและสามารถเกิดผลมากมายได้ ถ้าต้นนั้นเป็นต้นพันธุ์ดี

– กิ่งถ้าแยกจากต้น ก็จะไร้ชีวิต ไม่สามารถเกิดดอกออกผลใดๆได้เลย

– ถ้าเราติดสนิทกับพระเยซู จะนำมาซึ่งการเกิดผลดีมากมาย ลักษณะที่ประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่เรา และทำให้เราสำแดงลักษณะเหมือนพระองค์ ทั้งฤทธานุภาพ ความรัก ความบริสุทธิ์ ฯลฯ ซึ่งผลทั้งหมดไม่ขึ้นกับกิ่งแต่ขึ้นกับคุณภาพของต้น

– ถ้าเราแยกห่างออกจากพระเยซู  เราจะไร้ชีวิต ไม่อาจเกิดผลดีตามอย่างลักษณะของพระคริสต์ได้เลย ไม่ว่าเราจะออกแรงหรือพยายามมากสักเพียงใดก็ตาม

การประยุกต์ใช้ :

– ชีวิตอย่างพระคริสต์ จะปรากฏในชีวิตของเรา มากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการติดสนิทของเรากับพระองค์

– ยิ่งเราติดสนิทกับพระเยซูมากเท่าใด ชีวิตอย่างพระเยซูก็ยิ่งจะสำแดงออกในชีวิตของเรามากเท่านั้น

– เราไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตได้ หากเราแยกออกห่างจากพระองค์ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s