แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:6) { แขนงปลอม }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้เหล่าสาวกของพระองค์ฟังว่า แขนงองุ่นที่ไม่ติดกับเถา (กิ่งที่ไม่ได้ติดกับต้น) มันจะเป็นกิ่งที่ตายคาต้น ย่อมต้องถูกตัดออก แล้วเอาไปเผาไฟ

– คนที่ดูเหมือนติดตามพระเยซู แต่ความจริงแล้วไม่ได้เข้าสนิทกับพระเยซูก็เป็นเช่นนั้น ดูเหมือนจะมีชีวิตแต่ตายแล้ว ซึ่งสังเกตได้ง่ายๆจากการที่ไม่เกิดผลชีวิต เหมือนอย่างชีวิตของพระเยซู

– ซึ่งคนในข้อนี้ไม่ได้พูดถึงคนไม่เป็นคริสเตียน แต่พูดถึงคนที่ได้ชื่อว่า คริสเตียน เพราะเขาเป็นแขนงขององุ่น (องุ่นหมายถึง ประชากรของพระเจ้า)

– คนประเภทนี้จะถูกตัดออกจาก การเป็นประชากรของพระเจ้า เพราะเขาไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แค่ทำเนียนมาอยู่ท่ามกลางกิ่งแท้แห่งประชากรของพระเจ้าเท่านั้นเอง

– คนประเภทนี้จะถูกโยนเข้าไปในเตาไฟ คือ จะถูกพิพากษาแล้วโยนลงในบึงไฟนรก

การประยุกต์ใช้ :

– คนที่ไม่ติดสนิทกับพระคริสต์ เป็นคริสเตียนปลอม จะไม่มีชีวิตแท้ในเขา และเขาจะไม่เกิดผลชีวิตเหมือนอย่างชีวิตของพระเยซู

– เขาจะเสียใจอย่างที่สุดในวันสุดท้าย ยิ่งกว่าคนไม่ได้เป็นคริสเตียนเสียอีก เพราะว่าเขาเข้าใกล้สวรรค์มากที่สุดแล้ว แต่เขาไม่ยอมเข้าไป เขามาหาพระเจ้ามาถึงแค่โบสถ์ แต่มาไม่ถึงพระเยซูคริสต์ เขาไม่ยอมให้พระเยซูเข้ามาเป็นเจ้านายในใจของเขาอย่างแท้จริง

– วันนี้หากใครก็ตามติดสนิทกับพระคริสต์ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีผลชีวิตของพระเยซูคริสต์ปรากฏในชีวิตของเขาเลย

– หากใครไม่มีลักษณะของพระเยซูปรากฏในชีวิตของเขา สรุปได้วลีเดียว คือ “เขายังไม่ได้เข้าสนิทในพระองค์” ซึ่งหมายความว่า เขากำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s