แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:8) { ถวายเกียรติพระบิดา }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า การที่พระบิดาจะได้รับเกียรตินั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาทำโน่นนี่นั่นมากมาย แต่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเกิดผลมากตามลักษณะของพระคริสต์ และเมื่อพวกเขาดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเป็นสาวกแท้ของพระองค์

– พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ดังนั้นมนุษย์ไม่มีทางพบกับความอิ่มใจที่แท้จริงได้ จนกว่าเขาจะถวายเกียรติแด่พระองค์

– หากเราต้องการมีชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เราต้องเกิดผลมากและเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเท่านั้น ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อเราติดสนิทกับพระเยซู(ข้อ 5)

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ถ้าเราต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้า คำถามที่เราต้องถามตนเอง

– ไม่ใช่ “วันนี้เราทำอะไรมากแค่ไหนเพื่อพระเจ้า?”

– แต่ต้องถามว่า “วันนี้ เราติดสนิทกับพระเยซูมากแค่ไหน?”

– คนที่ติดสนิทกับพระเยซู เขาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะเขาจะเกิดผลมากและทำตัวสมกับเป็นสาวกของพระเยซู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s