แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:9) { ติดสนิทกับรักพระคริสต์ }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวก ว่า พระองค์ทรงรักพวกเขาด้วยความรักชนิดเดียวกับที่พระบิดาทรงรักพระเยซู รักแบบอากาเป้ รักไม่มีเงื่อนไข

– เมื่อพระเยซูทรงรักพวกเขาด้วยความรักสูงส่งเช่นนี้ พวกเขาก็สมควรที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสม

– การตอบสนองนั้นก็คือ การประพฤติตามคำของพระองค์ ซึ่งนั่นเป็นการติดสนิทในความรักของพระองค์นั่นเอง (ข้อ10)

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข พระองค์ทรงมอบรักนั้นแก่เรา ไม่ว่าเราจะเป็นใคร

– แต่เราจะตอบสนองต่อความรักนั้นอย่างไร?

– คนที่ตอบสนองต่อรักของพระคริสต์อย่างเหมาะสม ก็คือคนที่ประพฤติตามพระคำของพระองค์ในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s