แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน14:17) { พระวิญญาณแห่งความจริง }

แนวคิด :

– พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา ทรงประทับภายในเรา ทำให้เราสามารถรู้จักพระองค์ได้

– คนในโลกนี้ไม่เห็นพระองค์ และไม่รู้จักพระองค์ ดังนั้นคนในโลกนี้จึงรับไม่ได้เรื่องของพระองค์

– เราก็ไม่เห็นพระองค์ แต่เรารู้จักพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงสอน นำพา และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้

– พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง โดยการสอน และการนำของพระองค์ จะนำเราสู่ความจริงทั้งมวล และโดยความจริงที่เราเข้าใจนั้น จะนำเราสู่เสรีภาพที่แท้จริงในพระเยซูคริสต์

การประยุกต์ใช้ :

–  โลกไม่รู้จักพระวิญญาณ พวกเขาจึงไม่ยอมให้พระวิญญาณนำและสอนชีวิตของเขา พวกเขาจึงไม่พบความจริงของชีวิต

– เรารู้จักพระองค์ และสามารถให้พระองค์ทรงนำและสอนในชีวิตของเราได้

– แต่หากเราไม่ยอมให้พระวิญญาณทรงสอน ทรงนำชีวิตของเรา เราเองก็จะเหมือนกับคนทั้งหลายที่ไม่รู้จักพระเจ้า ไม่สามารถพบความจริงของชีวิตได้นั่นเอง

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s