แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:28) { พระบิดาเป็นใหญ่กว่าเรา }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า พวกเขาควรดีใจที่พระเยซูจะจากเขาไปหาพระบิดาและจะกลับมาหาเขาอีก เพราะนั่นหมายความว่าแผนการของพระบิดาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

– พระเยซู ตรัสว่า พระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าพระองค์ แต่ต่อมา ในมธ.28:18 พระบิดาได้ประทานสิทธิอำนาจทั้งสิ้นทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลกไว้กับพระเยซู ซึ่งพระเยซูทรงใช้สิทธิอำนาจนั้นทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระราชกิจของพระวิญญาณนั้นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดา

– ช่างเป็นความงดงาม สวยงาม ของความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูสอนเราว่า เหตุที่น่าจะทำให้เราชื่นชมยินดี  ไม่ใช่เมื่อแผนการของเราสำเร็จ แต่เมื่อแผนการของพระเจ้าสำเร็จผ่านชีวิตของเรา

– พระเยซูวางแบบอย่างแก่เรา คือ ชีวิตของพระองค์อยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา พระองค์จึงได้รับพระเกียรติจากพระบิดา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s