แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:30) { มารไม่มีสิทธิ }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เวลาแห่งความตายของพระองค์เข้ามาใกล้เต็มทีแล้ว วันรุ่งขึ้นนั่นเอง

– พระเยซูบอกว่า มารร้ายกำลังจะมา เพื่อที่จะทรมานและประหารพระองค์ ดังที่ ตอนมารละพระองค์ไปหลังจากมันพ่ายแพในการทดลองพระเยซู ลก. 4:13 กล่าวว่า “เมื่อ​มาร​ทด​ลอง​ทุก​อย่าง​จน​หมด​แล้ว จึง​จาก​พระ​องค์​ไป​จน​กว่า​จะ​ถึง​โอ​กาส​เหมาะ”

– และบัดนี้เป็น “โอกาสเหมาะสม” นั้น

– แต่พระเยซูอธิบายให้พวกสาวกฟังว่า ที่มารเป็นเหตุให้พระเยซูต้องตายนั้น ไม่ใช่เพราะมารมีอำนาจเหนือพระเยซู แต่เพราะเป็นความประสงค์ของพระเยซูเองที่เต็มใจจะตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ ตามภารกิจที่พระบิดาได้ส่งพระองค์มา

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเรา เป็นการโจมตีจากศัตรู คือ มาร

– แต่อย่างไรก็ดี นั่นไม่ได้หมายความว่า มารสามารถทำลายแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราได้

– เพราะพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพระพรแก่เราได้ในที่สุด

– วันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา แม้จะเป็นการโจมตีจากมาร แต่ให้เราไว้วางใจในพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นผลดีแก่เราได้อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s