แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:15) { รักพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า ไม่ต้องสำแดงความรักของพวกเขาโดยการแสดงความโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าพระองค์ต้องจากไป แต่ให้สำแดงความรักที่พวกเขามีต่อพระองค์ ด้วยการเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

–  การทำกิจกรรมทางคริสตศาสนาใดๆ ก็ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้า หากปราศจากการเชื่อฟังพระคำของพระองค์

– ขนาดการเชื่อฟังพระคำ สะท้อนให้รู้ ขนาดความรักที่เรามีต่อพระเยซู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s