แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:16) { องค์พระผู้ช่วย }

แนวคิด :

– ในข้อนี้ เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็น พระลักษณะของตรีเอกานุภาพ ว่า พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นคนละบุคคลกัน

– พระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ องค์ผู้ช่วยอีกผู้หนึ่ง พระองค์ทรงเป็นบุคคล ที่เราต้องสัมพันธ์ด้วย

– แม้ว่าพระเยซูจะไม่ได้อยู่กับพวกสาวกในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้จะทรงสถิตกับพวกเขาตลอดไป

การประยุกต์ใช้ :

–  พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็นผู้ช่วย เป็นผู้ปลอบประโลมของเรา เป็นผู้ที่สถิตอยู่กับเราตลอดเวลาและตลอดไป

– ผู้เชื่อที่จงใจทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสียพระทัย ด้วยการดื้อรั้น ไม่เชื่อฟัง ไม่สนใจไม่ใส่ใจ ต่อพระองค์ เรียกได้ว่า เขากำลังทำสิ่งผิดพลาดครั้งใหญ่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s