แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:22) { รับแค่บางส่วน }

แนวคิด :

– ยูดาส(ไม่ใช่อิสคาริโอท) หมายถึง ​เลบ​เบ​อัส ผู้​ที่​มี​ชื่อ​อีก​ว่า​ธัด​เด​อัส (มธ. 10:3) เขาเป็นผู้เขียนพระธรรมยูดา นั่นเอง

–  ยูดาสคงเข้าใจผิดว่า “การสำแดง” ที่พระเยซูพูดถึงใน ข้อ21 นั้น หมายถึง การปรากฏตัวให้เห็นด้วยตา แล้วแสดงตัวว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาซีฮา

– เขาจึงถามพระเยซูว่า แล้วทำไมถึงสำแดงแบบนั้นเฉพาะพวกเขาเล่า?

– การสนใจคำพูดของพระเยซูเพียงบางส่วนโดยเฉพาะที่ชอบ แล้วละเลยบางส่วนไม่ที่ไม่ชอบ จะทำให้ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ พระเยซูพยายามจะสื่อสารได้

– เขาสนใจเพียงแต่ว่า พระเยซูจะสำแดงตัวว่าเป็นพระมาซีฮาให้โลกนี้ได้ประจักษ์ เขาจะได้มีตำแหน่งใหญ่โตไปด้วย แต่เขาละเลยประโยคที่พระเยซูเพิ่งกล่าวไปในข้อ 20,21 ว่า โลกจะไม่เห็นพระองค์ แต่พระองค์จะอยู่ในเขา เขาจะอยู่ในพระองค์ การสำแดงพระมาซีฮาให้โลกประจักษ์ จะเกิดขึ้นผ่านทางชีวิตของพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :

–  เมื่อเรารับพระวจนะของพระเจ้า เข้ามาในชีวิต ต้องรับทั้งหมด ทั้งส่วนที่ตรงใจของเรา และส่วนที่ขัดใจของเรา และเมื่อเราเชื่อฟังทำตามพระวจนะนั้น พระวจนะนั้นจะเกิดผลเป็นพระพรผ่านชีวิตของเราไปสู่ผู้คนมากมาย

– ให้เรายินดีต้อนรับพระวจนะทุกตอนเข้ามาในชีวิต แล้วขอการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้พระวจนะนั้นเป็นจริงในชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s