แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:23) { รักตอบพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูตอบคำถามของยูดาส เกี่ยวกับการสำแดง(ข้อ22) ว่า ถ้าใครที่รักตอบรักที่พระเยซูทรงรักเขา คนนั้นก็จะเข้าถึงรักที่พระบิดาทรงรักเขาได้ และยิ่งกว่านั้น พระบิดาและพระเยซูจะมาสถิตกับเขา…..ว้าว!!!!

–  “ถ้าใครรักเรา คน​นั้น​จะ​ประ​พฤติ​ตาม​คำ​ของ​เรา”  ใครรักพระเยซูนั้น พระเยซูรู้เมื่อใด? แน่นอนย่อมไม่ใช่เมื่อเขาเริ่มประพฤติตามคำของพระองค์ดอก พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญู ทรงทราบทุกสิ่งก่อนตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกแล้ว

– คนที่ไม่รู้ ก็คือตัวมนุษย์เอง เขาคิดว่าเขารักพระเยซู แต่ความจริงอาจหาเป็นเช่นนั้นไม่ วิธีที่ตัวเขาเองจะรู้ได้ว่าเขารักพระเยซูจริงหรือไม่ เขาสังเกตได้จากพฤติกรรมของเขาว่า เขาประพฤติตามคำของพระเยซูหรือไม่

– สำหรับคนที่รักพระเยซู ไม่ใช่เขาเริ่มรักพระเยซูก่อน เขาเพียงแค่ตอบสนองความรักอันหาที่เปรียบมิได้ที่พระองค์ทรงรักเขา ก็เท่านั้นเอง และเมื่อเขารักตอบพระเยซูแล้ว เขาจะเริ่มรับรู้ได้ว่าพระบิดาทรงรักเขามากเพียงใด พระบิดาทรงรักเขาตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลาเสียอีก แต่เขาไม่รู้เท่านั้นเอง บัดนี้เขารับรู้รักนั้นได้แล้วและสามารถเรียกพระเจ้าได้ว่า อับบา(พ่อ) (รม. 8:15)

– และสำหรับคนที่รักตอบพระเยซูนั้น ทั้งพระบิดาและพระเยซู จะมาหาเขา และจะสถิตอยู่กับเขาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งหมายความว่า พระเจ้าผู้เป็นตรีเอกานุภาพทรงสถิตกับเขา ณ ที่นั่นเขาพบสวรรค์อย่างสมบูรณ์แล้ว ขณะที่เขายังอยู่ในโลกนี้

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงรักเราอย่างที่สุด จนยอมสิ้นพระชนม์อย่างทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนเรา สมควรอย่างที่สุดที่เราจะรักตอบพระองค์

– และโดยการรักตอบพระเยซู จะนำเราไปพบและเข้าใจ ความรักของพระบิดา และการทรงสถิตของพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดอยู่ภายในเรา

– วันนี้เรารักตอบพระเยซูมากแค่ไหน สังเกตได้จากการประพฤติของเราว่า เชื่อฟังพระคำของพระองค์มากเพียงใด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s