แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:24) { ลบหลู่พระบิดา }

แนวคิด :

– พระเยซูตอบคำถามของยูดาส (ข้อ22) ว่า เหตุที่พระองค์ไม่สำแดงพระองค์เองแก่โลกหรือคนที่ไม่เชื่อ เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่รับความรักที่พระเยซูมอบให้แก่เขา เขาไม่รักพระองค์ ซึ่งสังเกตได้จากพวกเขาไม่วางใจในถ้อยคำของพระองค์ ซึ่งเท่ากับพวกเขากำลังลบหลู่พระบิดานั่นเอง เนื่องจากถ้อยคำที่พระเยซูกล่าวนั้น เป็นถ้อยคำมาจากพระบิดา

– ซึ่งพระเยซูเคยกล่าวเรื่องนี้แล้ว ใน ยน. 7:16 พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “คำ​สอน​ของ​เรา​ไม่​ใช่​ของ​เรา​เอง แต่​เป็น​ของ​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา”

– และทรงอธิบายเรื่องการวางใจในพระองค์ไว้ ใน ยน. 12:44 ว่า “คน​ที่​วาง​ใจ​เรา​นั้น​ไม่​ได้​วางใจ​ใน​เรา​เอง แต่​วางใจ​ใน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา”

การประยุกต์ใช้ :

– คนที่ลบหลู่พระบิดา ได้แก่ คนเหล่านั้นที่ไม่วางใจในพระวจนะของพระองค์

– คนที่ไม่วางใจ สังเกตได้ง่ายๆคือ เขาจะไม่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์

– ซึ่งคนเช่นนี้ พระเยซูเรียกว่า คนที่ไม่รักพระเยซู

– และคนเช่นนี้จะไม่ได้รับการสำแดงจากพระเจ้า

– วันนี้ ให้เรารักพระเยซู ด้วยการไม่ลบหลู่พระบิดา ซึ่งสำแดงออกเป็นการประพฤติตามพระวจนะของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s