แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:25) { ทรงตรัสคำเหล่านี้ }

แนวคิด :

– พระเยซูกล่าวคำเหล่านั้นแก่เหล่าสาวก คือ กล่าวเกี่ยวกับ พระนิเวศของพระบิดา , พระบิดาผู้ในพระองค์และพระองค์อยู่ในพระบิดา , การประพฤติตามพระคำของพระองค์ , การตอบสนองต่อรักของพระองค์ และผลที่เกิดขึ้น

– ทั้งหมดนี้ พระเยซูกล่าวเพียงย่อๆ เนื่องจากเวลาอันจำกัด และความเข้าใจของพวกเขาจำกัด แต่ถึงกระนั้นพระเยซูก็จงใจกล่าวแก่พวกเขา เพื่อเป็นแนวทางแห่งชีวิตของพวกเขา ซึ่งต่อไปในอนาคตเมื่อเหตุการณ์การสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูได้เกิดขึ้นแล้ว และพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาอยู่กับพวกเขา เขาก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นในที่สุด

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้แม้จะมีหลายอย่างในพระคำของพระเจ้า ที่เราไม่เข้าใจ เกินความเข้าใจของเรา แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้เราอ่าน ให้เราฟัง ให้เราได้ยินพระคำของพระองค์

– เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระองค์จะทรงเดเผยความล้ำลึกเหล่านั้นให้เราเข้าใจได้

– วันนี้ อย่าให้การไม่เข้าใจเนื้อหาในพระคำของพระเจ้า มาเป็นอุปสรรคขวางกั้น การอ่าน หรือ การฟัง พระคำของพระเจ้า ในชีวิตประจำวันของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s