แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:27) { สันติสุข }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงสัญญาจะให้สันติสุขแก่พวกสาวก เป็นสันติสุขแบบที่โลกไม่เข้าใจ โลกไม่อาจมอบให้ได้

– สันติสุขนี้จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากความวิตกและความหวาดกลัวทั้งหลาย

การประยุกต์ใช้ :

– สันติสุขเป็นของขวัญจากพระเยซู ไม่ได้เกิดจากความพยายามใดๆของเรา

– เพียงแค่มาหาพระองค์ วางใจในพระองค์ ก็จะเต็มไปด้วยสันติสุข

– วันนี้ หากเราทำสันติสุขตกหล่นไปกลางทาง รีบกลับมาหาพระเยซูโดยด่วน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s