แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:29) { ท่านจะได้เชื่อ }

แนวคิด :

– พระเยซูได้บอกเหล่าสาวกล่วงหน้า เกี่ยวกับเรื่อง การสิ้นพระชนม์ การฟื้นคืนพระชนม์ และการเสด็จกลับขึ้นสู่สวรรค์ เพื่อว่า เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น จะส่งผลต่อสิ่งหนึ่ง คือ ความเชื่อเขาจะเพิ่มพูนขึ้น

การประยุกต์ใช้ :

– หากเรารับรู้พระคำของพระเจ้าไว้ก่อนแล้ว เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ ความเชื่อของเราจะเพิ่มขึ้น

– ตัวอย่างเช่น สภษ. 29:25 “…​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​ก็​ปลอด​ภัย”  เมื่อเราลงมือวางใจในพระเจ้า แล้วในที่สุดเราก็จะปลอดภัย  ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ จะทำให้เรามีความเชื่อเพิ่มยิ่งขึ้นอีกว่า พระวจนะของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ  เป็นต้น

– วิธีเพิ่มความเชื่อ คือ ให้เราอ่านพระคำของพระเจ้า แล้วลงมือทำตาม จากนั้นคอยสังเกตผลที่เกิดขึ้น เมื่อเราเห็นว่าผลเป็นจริงตามที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้ ความเชื่อของเราก็จะเพิ่มขึ้น

– ในอีกมุมหนึ่ง หากเราไม่สนใจพระคำของพระเจ้า เมื่อเราเผชิญสถานการณ์บางอย่าง ในที่สุดพระเจ้าก็ทรงช่วยเราผ่านไปอยู่ดี เพราะพระองค์ทรงรักเรา สถานการณ์นั้นอย่างมากก็ทำให้เรา “ขอบคุณพระเจ้า” เท่านั้นเอง แต่จะส่งผลน้อยมากต่อความเชื่อของเราหรืออาจไม่ส่งผลอะไรเลย เนื่องจากเราไม่ได้เอาเหตุการณ์นั้นมาเชื่อมโยงกับพระคำของพระเจ้า นั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s