แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:31) { เชื่อฟังเพราะรัก }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เหตุที่พระองค์กำลังจะถูกจับกุมและต้องสิ้นพระชนม์นั้น ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์พ่ายแพ้แก่ซาตาน แต่เพราะว่าพระองค์จงใจเชื่อฟังทำตามที่พระบิดาสั่ง เพื่อว่าโลกจะได้รู้ว่าพระองค์รักพระบิดา จึงยอมเชื่อฟังแม้กระทั่งความตาย

– เมื่อตรัสแล้ว พระองค์ก็เรียกสาวกให้ลุกขึ้นไปยัง สวนเกท​เสมนี เพื่อให้ถูกจับกุมและจะถูกตรึงตายบนไม้กางเขน ตามคำสั่งของพระบิดา

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูสำแดงความรักต่อพระบิดาอย่างสุดหัวใจด้วยการยอมเชื่อฟังพระบิดาอย่างสิ้นเชิง

– และเพราะการกระทำของพระเยซูนี้ ทำให้เราทั้งหลายผู้อยู่ในพระเยซู คือผู้เชื่อวางใจในพระเยซูนั้น ได้รับสิทธิของพระพรแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจของพระเยซู ที่โอนถ่ายมายังเราแต่ละคนด้วย

– พระเยซูไม่ได้แค่พูด หรือสอน แต่พระองค์ลงมือทำตามที่พูดหรือสอนนั้นด้วยเสมอ

– ให้เราเลียนแบบพระองค์ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้พูดว่า เรารักพระเจ้า แต่เป็นเชื่อฟังพระองค์ เพราะนั่นแหละเป็นการสำแดงความรักของเราที่มีต่อพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s