แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:1) {พระเยซูทรงรักจนถึงที่สุด}

แนวคิด :

– ในคืนนั้นก่อนที่พระเยซูจะถูกจับกุม พระเยซูทรงรับประทานปัสกากับพวกสาวก ที่ห้องชั้นบน

– พระเยซูทรงทราบว่าใกล้เวลาที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์แล้ว

– ที่ผ่านมาพระเยซูทรงรักเหล่าสาวกของพระองค์เรื่อยมา ทรงอดทนและให้อภัยในความอ่อนแอของพวกเขา ทรงสอนพวกเขา และทรงมอบมรดกแห่งข่าวประเสริฐให้แก่พวกเขาเป็นผู้ประกาศ

– และพระเยซูยังทรงรักเขา แม้จนกระทั่งความตายมาพรากพระองค์ไปจากพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงรักบรรดาคนของพระองค์จนถึงที่สุด

– เราทั้งหลาย ผู้เชื่อวางใจในพระเยซูเป็นของพระองค์ พระองค์จะทรงรักเราจนถึงที่สุด

– ในช่วงเวลาที่พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้ ความตายสามารถพรากพระเยซูจากบรรดาคนของพระองค์ ชั่วขณะหนึ่ง ถึงกระนั้นพระเยซูยังคงรักพวกเขาจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิต

– บัดนี้พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจะทรงดำรงอยู่นิรันดร์ พระองค์ยังคงจะรักเราผู้เป็นของพระองค์จนถึงที่สุด

– นั่นก็คือพระเยซูจะทรงรักเราชั่วนิจนิรันดร์ ไม่มีวันที่เราผู้เชื่อวางใจในพระองค์จะพรากไปจากความรักของพระเยซูเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s