แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:12) { เข้าใจไหม? }

แนวคิด :

– หลังจากที่พระเยซูเสร็จสิ้นภารกิจ สวมบทบาทของคนรับใช้ ด้วยการล้างเท้าพวกสาวกทุกคนแล้ว พระองค์ก็กลับมานั่งแล้วสวมบทบาทและสิทธิอำนาจของพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง เพื่อสอนพวกเขา

– พระองค์ถามพวกเขาว่า พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่พระองค์เพิ่งกระทำไปเมื่อสักครู่นี้ หรือไม่

– ทรงถามเช่นนั้น เพื่อนำเข้าสู่การอธิบายความหมายที่ลีกซึ้ง ในข้อต่อไป

– แม้ว่าตอนนี้ ต่อให้อธิบายพวกเขาก็ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด แต่พระเยซูก็เต็มใจที่จะอธิบายเท่าที่พวกเขาพอที่จะเข้าใจได้ในขณะนั้น

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ “เราเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแก่ชีวิตของเราหรือไม่?”

– ถ้าไม่เข้าใจ เราสามารถเปิดใจฟังการสอนจากพระองค์ ผ่านพระคำของพระองค์ ถ้าเราตั้งใจและสังเกตดีพอสมควร เราก็จะสามารถเข้าใจได้ระดับหนึ่ง แม้ว่าจะไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตาม

– วันนี้ ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ลองมองหาคำตอบในพระคำของพระเจ้าดูสิ แล้วจะพบคำตอบ

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s