แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:14) { ล้างเท้ากันและกัน }

แนวคิด :

– พระเยซูผู้ทรงเป็นพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าของเหล่าสาวก ยังล้างเท้าของเหล่าสาวก จึงไม่เป็นการมากเกินไปเลยที่จะเรียกร้องให้เหล่าสาวก ล้างเท้าของกันและกันด้วย

– พระเยซู วางแบบอย่าง แห่งความถ่อมใจ การเสียสละ และการปรนนิบัติ ให้แก่เหล่าสาวก

การประยุกต์ใช้ :

– ไม่มีใครตำแหน่งใหญ่เกินไป จนไม่สามารถลดตัวมาปรนนิบัติพี่น้องคนอื่นได้

– พระเยซูอยากให้เราทำกับพี่น้อง เหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s