แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:15) { วางแบบอย่าง }

แนวคิด :

– พระเยซูวางแบบอย่างแก่สาวก ไม่เพียงแต่การทำการอัศจรรย์เท่านั้น แต่ยังวางแบบอย่างในความรัก ความเมตตา ความถ่อมใจ ความอดทน

– พระเยซูประสงค์ให้เหล่าสาวกของพระองค์ ทำตามแบบอย่างที่พระเยซูได้ทรงกระทำนั้น

– สาวกย่อมทำตามสิ่งที่อาจารย์ได้ทำนั้น

การประยุกต์ใช้ :

–  พระเยซูได้ทรงให้อภัยเราอย่างไรบ้าง? พระองค์ประสงค์ให้เราให้อภัยเช่นนั้นเหมือนกัน?

–  พระเยซูได้ทรงรักเราอย่างไรบ้าง? พระองค์ประสงค์ให้เรารักเช่นนั้นเหมือนกัน?

–  พระเยซูได้ทรงปรนนิบัติเราอย่างไรบ้าง? พระองค์ประสงค์ให้เราปรนนิบัติเช่นนั้นเหมือนกัน?

–  ขอให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำแก่เรา แล้วลงมือทำสิ่งนั้นแก่พี่น้องเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s