แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:17) { รู้และทำตาม }

แนวคิด :

– พระเยซูสอนเหล่าสาวกว่า ถ้าพวกเขารู้ว่า พระอาจารย์ของพวกเขายังปรนนิบัติสาวก และพวกเขาทำตามสิ่งที่พระอาจารย์ทำนี้ พวกเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้า

– หากเพียงแค่รู้ ก็จะได้รับพระพรที่แท้จริง

– หากทำแบบทำตามหน้าที่ ไม่ได้มาจากจิตใจที่รู้ซึ้งว่า “พระอาจารย์ยังทำ ฉันจึงปรารถนาอยากจะทำเหมือนพระอาจารย์ด้วย” ก็จะไม่ได้รับพระพรอย่างสมบูรณ์

การประยุกต์ใช้ :

–  เราจำเป็นต้องตระหนักว่า พระเยซูทรงทำอะไร อย่างไร โดยดูจากพระคำของพระเจ้า

– เมื่อเรารู้แล้ว เราก็ดำเนินตาม วิถีที่พระเยซูทรงดำเนินนั้น

– รู้ แล้วทำตาม เป็นหนทางแห่งพระพร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s