แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:19) { ทรงทราบทุกสิ่ง }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงบอกกับพวกสาวก เกี่ยวกับยูดาสที่จะทรยศพระเยซูไว้ล่วงหน้า เพื่อว่าเหตุการณ์ถูกทรยศมาถึง พวกเขาจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา

– เมื่อพระเยซูถูกทรยศ อาจเป็นเหตุให้พวกสาวกไขว่เขวได้ คิดไปว่า พระเยซูพลาดท่า เสียที เสียแล้ว ซึ่งจะทำให้พวกเขาสงสัยในความเป็นพระมาซีฮาของพระเยซู

– แต่การที่พระเยซูบอกพวกเขาล่วงหน้า เมื่อพระเยซูถูกทรยศ พวกเขากลับจะสามารถยิ่งรู้และมั่นใจได้ว่า พระเยซูเป็นพระมาซีฮา เพราะพระองค์ทรงสัพพัญญู ทรงทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

การประยุกต์ใช้ :

– ในเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้กลายเป็นพระพรได้ – วันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบจะเป็นเช่นไร พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้มันกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ได้ทั้งสิ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s