แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:20) { ทูตของพระเจ้า }

แนวคิด :

– ผู้ที่ต้อนรับทูต ก็เป็นเหมือนต้อนรับกษัตริย์ที่ทรงใช้ทูตนั้นไปด้วย

– ผู้ที่ปฏิเสธทูต ก็เป็นเหมือนปฏิเสธกษัตริย์ที่ทรงใช้ทูตนั้นไปด้วย

– พระเยซูตรัสหนุนใจเหล่าสาวก ว่า ถึงแม้จะมีหลายคนที่ปฏิเสธพระองค์อย่างยูดาส และหลายคนจะปฏิเสธพวกเขา แต่ก็จะมีหลายคนที่จะต้อนรับพระองค์และพวกเขา

– แต่การปฏิเสธและต้อนรับนั้น พวกเขาไม่จำเป็นต้องเดือดร้อน เพราะผู้ที่จะตอบแทนผลของการตอบสนองของคนเหล่านั้น คือ พระบิดาผู้ทรงใช้พระเยซูมา พระองค์จะเป็นผู้จัดการกับเรื่องนี้เอง

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเราเชื่อฟัง กระทำตามถ้อยคำของพระเจ้า ในพระวจนะของพระองค์ ไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไร เราไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พระเจ้าจะรับผิดชอบเอง

– เมื่อคนอื่นตอบสนองอย่างเหมาะสม พระเจ้าจะอวยพรเขาเอง

– เมื่อคนอื่นตอบสนองอย่างไม่ถูกต้อง พระเจ้าจะจัดการกับเขาเอง

– เมื่อเราทำตามคำบัญชาของพระเจ้า พระเจ้าจะรับผิดชอบเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s