แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:21) { ทรงทุกข์พระทัย }

แนวคิด :

– “พระเยซูทรงทุกข์พระทัย” ในข้อนี้เมื่อดูจากบริบทข้อก่อนหน้านี้ และประโยคที่ตามๆมาหลังวลีนี้ ล้วนแต่กำลังพูดถึง ยูดาส ที่กำลังจะทรยศพระเยซู

– ดังนั้น ความทุกข์พระทัยในข้อนี้ จึงน่าจะเพราะว่า ยูดาสจะทรยศพระองค์

– ทำไมพระองค์จึงทุกข์ใจ? ก็เพราะพระเยซูทรงรักยูดาสมาก คนที่รักมากซึ่งทำให้เจ็บปวดได้มาก

การประยุกต์ใช้ :

– แม้แต่ ยูดาส ที่กำลังจะทรยศพระเยซู พระองค์ก็ยังทรงรักเขา ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เราผู้ติดตามพระองค์ ย่อมเป็นที่รักของพระองค์อย่างแน่นอน

– พระเยซูทรงรักเรามาก และแน่นอนเราเองจะเป็นผู้ที่สามารถทำให้พระเยซูเจ็บปวดพระทัยได้มาก หรือชื่นพระทัยได้มากเช่นกัน

– วันนี้ การกระทำของเราทำให้พระเยซูชื่นพระทัย หรือ เจ็บปวดพระทัย

– หากเรากำลังทำให้พระเยซูทรงเจ็บปวดพระทัย จงกลับใจเพื่อพระองค์จะได้ชื่นพระทัย เมื่อเห็นเรากลับใจ – สดด. 51:17 เครื่อง​บูชา​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ปรารถ​นา​คือ​จิต​ใจ​ที่​แตก​สลาย ใจ​ที่​แตก​สลาย​และ​สำ​นึก​ผิด​นั้น ข้า​แต่​พระ​เจ้า พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ดู​ถูก

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s