แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:22) { รู้หน้า ไม่รู้ใจ }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูตรัสว่า จะมีคนหนึ่งในพวกสาวกทรยศพระองค์(ข้อ 21) พวกสาวกก็พากันงง เพราะดูเหมือนไม่มีใครที่น่าจะเป็นคนนั้นได้เลย

– ใน ลก. 22:23 พวก​เขา​จึง​เริ่ม​ถาม​กัน​และ​กัน​ว่า​คน​ไหน​ใน​พวก​เขา​ที่​จะ​ทำ​สิ่ง​นี้

– คนที่น่าสงสัยอาจจะเป็น มัทธิวซึ่งเคยเป็นคนเก็บภาษี คนเห็นแก่เงินจนยอมทรยศชนชาติของตนได้ หรือจะเป็นซีโมนพรรคชาตินิยมซึ่งเป็นพวกหัวรุนแรง หรือจะเป็นคนอื่น

– ใน มก. 14:19 พวก​สา​วก​ก็​พา​กัน​เป็น​ทุกข์​และ​ทูล​ถาม​พระ​องค์​ที​ละ​คน​ว่า “เป็น​ข้า​พระ​องค์​หรือ?”

– และใน มธ. 26:25 ยูดาส​คน​ที่​ทรยศ​พระ​องค์​ทูล​ว่า “พระ​อา​จารย์ คือ​ข้า​พระ​องค์​หรือ?” พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ท่าน​ว่า​ถูก​แล้ว”

– แม้พระองค์ตอบยูดาสเช่นนั้น ก็ดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจ

– ใน ยน. 13:28 ไม่​มี​ใคร​ใน​บรร​ดา​คน​ที่​เอน​กาย​ร่วม​โต๊ะ​อาหาร​ที่​รู้​ว่า​ทำ​ไม​พระ​องค์​ถึง​ตรัส​กับ​เขา​อย่าง​นั้น

– ก็เพราะยูดาสไม่น่าจะเป็นที่ทรยศพระเยซูที่สุด เนื่องจากยูดาสเป็นคนที่น่าไว้ใจมากที่สุดจนพวกสาวกยอมให้เขาเป็นคนถือกระเป๋าเงินกองกลาง หน่ำซ้ำเขายังดูเหมือนเป็นที่เมตตาสงสารคนยากจนอีกด้วย(ยน. 12:5-6)

การประยุกต์ใช้ :

– คนเรารู้หน้า ไม่รู้ใจ

– จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยั่งถึง

– เราไม่อาจตัดสินคน จากลักษณะหรือแม้แต่การกระทำภายนอกของเขาได้

– ดังนั้นไม่ควรตัดสินพี่น้อง แต่มอบการตัดสินนั้นให้เป็นของพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรจิต สำรวจใจ ของมนุษย์ เป็นผู้ตัดสินจะดีกว่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s