แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:25) { ผลกระทบจากคำถาม }

แนวคิด :

– หลังจากได้รับการจุดประกายจากเปโตร(ข้อ24) ยอห์นผู้นั่งอยู่ใกล้พระเยซู จึงกระซิบถามพระเยซู ว่า ใครคือผู้ทรยศที่พระเยซูพูดถึง

– ดูเหมือนว่า ทั้งคำถามและคำตอบ ที่ยอห์นและพระเยซู คุยกัน สาวกคนอื่นๆจะไม่ได้ยิน (ยน. 13:28)

– คำตอบที่ยอห์นได้ยินและได้เห็นนั้น ทำให้เขาช็อค เมื่อเขาเห็นพระเยซูเฉลยว่า ใครคือคนนั้น คนนั้นคือ ยูดาส ผู้ที่เหล่าสาวกไว้ใจมากที่สุดจนให้ถือกล่องเงิน

– ยอห์น เห็นพระเยซูยื่นขนมปังให้เขา(ข้อ 26) ได้ยินสิ่งที่พระเยซูพูดกับเขา (ข้อ27) แล้วเห็นเขารีบออกไปทันที(ข้อ30)

– จึงเป็นเหตุให้ ยอห์นเป็นคนเดียวในบรรดาผู้เขียนพระกิตติคุณที่จดจำคำพูดสำคัญที่พระเยซูพูดต่อจากนั้นได้ คือ บัญญัติใหม่(ข้อ 31-35)

– (มัทธิวนั่งอยู่ที่นั่น เปโตรผู้ใกล้ชิดกับมาระโกก็นั่งอยู่ที่นั่น)

การประยุกต์ใช้ :

– การกระทำธรรมดาๆบางอย่างที่เราทำ พระเจ้าสามารถทรงใช้มัน ให้กลายเป็นผลกระทบสำคัญเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ ได้เสมอ

– เพราะยอห์นอยู่ใกล้ชิดพระเยซู พระองค์จึงทรงเปิดเผยความลับบางอย่างซึ่งปกติจะไม่เปิดเผย ให้เขาได้รับรู้

– เมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยหรือสำแดงอะไรแก่เรา สิ่งนั้นจะมีผลกระทบยิ่งใหญ่เสมอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s