แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:26) { พระองค์ทรงตอบ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงตอบคำถามที่ ยอห์นกระซิบถาม ว่าใครคือผู้ทรยศ (ข้อ 25) แล้วพระเยซูก็แสดงให้ยอห์นรู้ว่า คนนั้นคือ ยูดาส แต่ดูเหมือนว่านอกจากยอห์นแล้ว ไม่มีใครได้ยินสิ่งที่พระเยซูตรัส และไม่มีใครรู้ว่าที่พระเยซูทำนั้นหมายถึงอะไร แม้แต่ยูดาสเอง

– ข้อนี้เป็นดัง ยน. 13:18 ที่พระเยซูกล่าวว่า “… คน​ที่​รับ​ประ​ทาน​อาหาร​ของ​เรา​ยก​ส้น​เท้า​ใส่​เรา”

– ดูเหมือนพระเยซูยินดีตอบข้อสงสัยของยอห์น แต่ก็ไม่ประสงค์ให้สาวกคนอื่นๆได้รับรู้ เพราะหากทุกคนรับรู้แล้ว อาจมีการขัดขวางแผนการของพระเจ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเราทูลถามพระองค์ พระองค์ไม่ปฏิเสธที่จะตอบเรา เพียงแต่บางครั้งพระองค์จงใจเปิดเผยให้แก่เราในบางส่วนก่อน เพื่อให้แผนการแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเรา

– วันนี้เราอาจตั้งคำถามว่า ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้จึงต้องเกิดขึ้นกับเรา เมื่อเรานำสิ่งนี้มาร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงเปิดเผยแก่เรา โดยจะทยอยเปิดเผยให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

– ยรม. 33:3 “จง​ทูล​เรา และ​เรา​จะ​ตอบ​เจ้า และ​จะ​บอก​สิ่ง​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​ซ่อน​อยู่ ซึ่ง​เจ้า​ไม่​รู้​นั้น​แก่​เจ้า”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s