แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:29) { เข้าใจผิด }

แนวคิด :

– ยูดาสเป็นคนที่น่าไว้วางใจที่สุดท่ามกลางเหล่าสาวก พวกเขาจึงให้ยูดาสเป็นคนถือกระเป๋าเก็บเงินกองกลาง

– ดังนั้น เมื่อคิดถึงคนที่จะทรยศพระเยซู ยูดาสคงเป็นคนสุดท้ายที่พวกเขาคิดถึง

– เมื่อพระเยซูพูดกับยูดาส ว่า “ท่าน​จะ​ทำ​อะไร​ก็​จง​ทำ​เร็วๆ” (ข้อ 27) เหล่าสาวกต่างไม่เข้าใจความหมายที่พระองค์ทรงตรัส

– บางคน คิดถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน พวกเขากำลังฉลองปัสกา พระเยซูน่าจะบอกให้ยูดาสไปซื้อของสำหรับปัสกา

– บางคน คิดถึงเหตุการณ์ในอดีต พวกเขาจำได้ว่า ยูดาสเคยบอกว่า น่าจะเอาเงินไปช่วยคนจน (ยน. 12:5) ดังนั้น พระเยซูน่าจะบอกให้ยูดาสเอาของไปให้คนจน

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้า เพื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัส เราต้องตั้งใจที่จะรับรู้ สิ่งที่พระองค์จงใจสื่อสารกับเรา การอ่านแบบไม่ใส่ใจ แล้วใช้ความต้องการในปัจจุบัน หรือประสบการณ์ในอดีต มาทำความเข้าใจสิ่งเหล่านั้น เราจะเข้าใจผิดสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส

– ในเรื่องนี้ มียอห์นคนเดียวที่เข้าใจว่า พระเยซูพูดหมายถึงอะไร เพราะยอห์นอยู่ใกล้และตั้งใจฟัง

– พระเจ้าพร้อมที่จะบอก สอน และนำทางเราอยู่เสมอ เพียงแต่เราจะตั้งใจจริงแสวงหาการนำจากพระองค์เท่านั้น ก็จะพบทางออกของชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s