แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:3) { พระเยซูทรงสูงส่ง }

แนวคิด :

– พระคำข้อนี้เป็นประโยคที่สูงส่งมาก เพราะบรรยายถึงพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็น

– ผู้เขียนพระกิตติคุณยอห์นนี้ บรรยายว่า พระเยซูทรงตระหนักดีว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด พระองค์มีสิทธิอำนาจใหญ่ยิ่งเพียงใด พระองค์ทรงมีภารกิจยิ่งใหญ่ที่เสด็จมาในโลกนี้มาในฐานะตัวแทนของพระบิดาเลยทีเดียว และพระองค์จะกลับสู่สง่าราศีของพระองค์ในสวรรค์สถานในอีกไม่ช้า

– และทั้งที่พระเยซูทรงตระหนักเช่นนั้น พระองค์ยังคงทำในสิ่งที่บันทึกไว้ในข้อต่อมาๆ คือทำงานของทาสด้วยการล้างเท้าของเหล่าสาวกของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงสูงส่งและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู แต่พระองค์กลับไม่ถือว่าสิ่งนั้นสำคัญ

– สิ่งที่พระเยซูเห็นว่าสำคัญมากกว่านั้นก็คือ การวางแบบอย่างไว้ให้แก่เหล่าสาวกที่พระองค์ทรงรัก(ข้อ1) เพื่อให้พวกเขากระทำตาม

– พระเยซูทรงสูงส่งแต่กลับไม่ใส่ใจกับสง่าราศีของพระองค์ ยอมสละเพื่อผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รับประโยชน์ วันนี้เราผู้ที่รักพระเยซู เราสละอะไรบ้างเพื่อคนที่พระเยซูทรงรักนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s