แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:31) { ได้รับพระเกียรติ }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสว่า พระองค์ได้รับเกียรติแล้ว หลังจากที่ยูดาสได้ออกไปจากห้องแล้ว

– พระเยซูไม่ได้ตรัส ประโยคนี้ก่อนหน้านั้น

– ก่อนหน้านั้น ยูดาส ยังลังเลว่าจะทำหรือไม่ทำ จนกระทั่งเขาตัดสินใจลงมือทำ จึงออกไป

– แล้วพระเยซู เรียกเหตุการณ์นั้นว่า พระองค์ได้รับเกียรติแล้ว

– ทำไมพระเยซูจึงตรัสเช่นนั้น การถูกทรยศหักหลัง จะเรียกว่าได้รับเกียรติได้อย่างไร?

– หลังจากทรยศก็เป็นการถูกจับกุม ไม่น่าจะเรียกว่าได้รับเกียรติ

– แล้วถูกทำอัปยศ ถูกทรมาน ถูกตัดสินประหารชีวิต ถูกตรึงที่กางเขน เหล่านี้จะได้รับเกียรติแล้ว ได้อย่างไร?

– ในที่สุดพระองคถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เมื่อนั้นแหละที่น่าจะเรียกว่าได้รับเกียรติแล้ว

– ผมสังเกตเห็นสิ่งสำคัญมากประการหนึ่งจากพระคัมภีร์ข้อนี้ คือ “พระเจ้าทรงมองเห็นกลุ่มของเหตุการณ์ต่างๆเป็นก้อนเดียวกัน”

– เมื่อยูดาสออกไป เขาเริ่มลงมือทำการทรยศพระเยซู นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการทนทุกข์ของพระคริสต์ เริ่มจากการถูกทรยศ เรื่อยมา จนปลายทาง คือ เป็นขึ้นมาจากความตาย ได้รับพระเกียรติอย่างสูงสุด

– ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เป็นกลุ่มเหตุกาณ์เดียวกัน แล้วพระเจ้ามองเป็นเหตุการณ์เดียว(เรื่องนี้ลึกซึ้งเกินไป คงอธิบายไม่หมด ณ ที่นี้ 555)

– อีกประเด็นหนึ่งในข้อนี้คือ พระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะมนุษย์

– พระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ ได้รับเกียรติ เพราะมนุษย์ผู้อยู่บนโลก (พระบุตรผู้บังเกิดเป็นมนุษย์)

– ก่อนหน้านี้ตั้งแต่อาดัมเป็นต้นมา มนุษย์บนโลก ลบหลู่ พระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ด้วยการทำบาป ไม่เชื่อฟังพระองค์

– แต่บัดนี้ พระเยซูมนุษย์ผู้อยู่บนโลก ได้ทำให้พระเจ้าในสวรรค์ได้รับเกียรติแล้ว ด้วยการเชื่อฟังจนถึงที่สุด กระทั่งความมรณาบนไม้กางเขน

– ดังนั้นตั้งแต่นี้ไป มนุษย์ผู้เป็นเชื้อสายของพระเยซูด้วยความเชื่อ สามารถถวายเกียรติแด่พระบิดาในสวรรค์ได้แล้ว

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าผู้ทรงสร้างกาลเวลา ทรงอยู่เหนือมิติของเวลา พระองค์จึงทรงสามารถมองเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นเหตุการณ์เดียวกันได้

– เรื่องนี้ ขยายความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณได้อีกมากมายมหาศาล

– เช่น การที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อรับโทษบาปแทนเรา เมื่อ 2,000 ปีก่อน จึงนับเป็นเหตุการณ์เดียวกับการที่เราต้อนรับพระเยซูเมื่อไม่กี่ปีก่อน จึงเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

– หรือ อีกตัวอย่าง การที่ในอนาคตเราจะเข้าส่วนในพระสิริของพระเจ้า รับการชำระและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด นับเป็นเหตุการณ์เดียวกับวันนี้ที่เรายังผิดพลาดพลั้งบาป ทำตัวไม่น่ารักต่อพระเจ้า แต่เมื่อพระองค์มองเป็นเหตุการณ์เดียวกัน ดังนั้นพระองค์ปฏิบัติต่อเราดังบุตรที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า เป็นที่โปรดปรานของพระองค์อย่างที่สุด

– ฯลฯ

– วันนี้ ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถถวายเกียรติแด่พระบิดาได้ โดยทางพระเยซูคริสต์การกระทำที่ไม่สมบูรณ์ของเราจึงเป็นที่ยอมรับได้ในสายพระเนตรของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s