แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:32) { ถวายเกียรติ }

แนวคิด :

– เมื่อบุตรมนุษย์(พระเยซูคริสต์)ได้ทำให้พระเจ้าพระบิดาได้รับเกียรติ พระเจ้าพระบิดาจะประทานเกียรติให้แก่บุตรมนุษย์

– และการประทานเกียรตินี้ เกิดขึ้นทันที ที่พระเยซูทำให้พระบิดาได้รับเกียรติ

– ถ้ามองเผินๆ ดูเหมือนพระเยซูยังไม่ได้รับเกียรติในวินาทีนั้น เพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า พระเยซูกำลังจะถูกลบหลู่เกียรติ ต่างหาก  ต้องรอพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายก่อน ถึงน่าจะเรียกว่าได้รับเกียรติ

– แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า และในฝ่ายวิญญาณ แล้ว ณ วินาทีนั้น พระเยซูได้รับเกียรติแล้ว เป็นการย้ำให้เห็นว่า พระเจ้ามองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนั้น เป็นก้อนเดียวกัน(เหมือนคำอธิบายในแบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ยน.13:31)

– กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ณ วินาทีนั้น พระเจ้าพระบิดาประทานเกียรติให้พระเยซูแล้ว

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าเองจะเป็นผู้ประทานเกียรติที่แท้จริงแก่เรา

– แต่หากเราพยายามแสวงหาเกียรติให้แก่ตัวเอง หรือพยายามหาเกียรติจากมนุษย์ เรามักจะผิดหวัง และต่อให้พบ อย่างมากเราก็พบเพียงแค่เกียรติจอมปลอม ชั่วคราว แห่งโลกนี้เท่านั้น

– เมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าประทานเกียรติแก่เราในทันที ณ วินาทีนั้นเราอาจจะไม่ได้รับรู้หรือมองไม่เห็นเกียรตินั้น แต่จงรับเอาด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าได้ประทานเกียรติให้แก่เราแล้วในเวลานั้น และในเวลาอีกไม่นานเกียรติที่ตาของมนุษย์ยังมองไม่เห็นนี้ ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงในที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s