แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:33) { พระเยซูจำต้องจากไป }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวก ด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนและห่วงใย “ลูกทั้งหลายเอ๋ย” ดังบิดาที่รักและอาทรบุตร

– พระเยซูบอกพวกเขาว่า อีกไม่นานพระเยซูจะไม่ได้อยู่กับพวกเขาแล้ว พระองค์กำลังจะจากไปสวรรค์ เหมือนที่พระเยซูตรัสกับพวกยิวใน ยน. 7:34 “พวก​ท่าน​จะ​แสวง​หา​เรา​แต่​จะ​ไม่​พบ​เรา และ​ที่​ที่​เรา​อยู่​นั้น​ท่าน​จะ​เข้า​ไป​ไม่​ได้”

– และเมื่อพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์นั้น พวกเขาจะตามไปไม่ได้ ในสภาพเนื้อหนัง

– แม้ว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเขาติดตามพระเยซูได้ตลอดเวลาก็ตาม แต่ต่อไปนี้จะไม่สามารถตามเข้าไปได้ในสภาพเนื้อหนัง

– พระเยซูตรัสประโยคนี้เพื่อนำไปสู่เรื่องสำคัญมาก ในประโยคต่อมา(ข้อ 34-35) ว่า ต่อไปคนจะหาพระเยซูไม่พบ แต่พวกสาวกจะทำให้คนทั้งหลายเห็นพระเยซูได้ เมื่อรักกันและกัน

การประยุกต์ใช้ :

– แน่นอนพวกสาวกย่อมไม่อยากให้พระเยซูจากพวกเขาไป แต่พระเยซูจำเป็นต้องจากไป เพื่อไปเตรียมที่(ยน.14:1) และเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา(ยน.16:7)

– บางครั้งพระเจ้าทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับความปรารถนาของเรา นั่นไม่ได้หมายความว่า พระองค์ไม่ได้รักเรา หรือไม่สนใจเรา แต่เพราะพระองค์รักเรามากต่างหากพระองค์จึงทรงกระทำเช่นนั้น

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s