แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:34) { บัญญัติใหม่ }

แนวคิด :

– พระเยซูให้บัญญัติใหม่แก่เหล่าสาวก คำว่า “บัญญัติใหม่” นี้มีแต่ท่านยอห์นคนเดียว ที่เขียนไว้ ในพระกิตติคุณ ส่วนผู้เขียนพระกิตติคุณอีก 3 เล่ม ไม่ได้บันทึกไว้

– ที่พระเยซูเรียกว่า บัญญัติใหม่ เพราะเป็นมาตรฐานใหม่

– พระเยซูสั่งให้เหล่าสาวกรักกันและกัน ด้วยมาตรฐานเดียวกับพระเยซู คือ รักจนยอมตายเพื่อกันและกัน

– บัญญัตินี้มีมาตรฐานสูงเกินกว่าที่มนุษย์คนใดจะสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่โดยสิ่งที่พระเยซูกำลังจะทำ คือตายเพื่อมนุษย์ทุกคน จึงเป็นเหตุให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเสด็จเข้ามาในชีวิตของสาวกผู้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว โดยพระโลหิตของพระเยซู ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยให้เหล่าสาวกทำตามบัญญัติใหม่นี้ได้

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูประสงค์ให้เรารักกันและกัน

– พระเยซูประสงค์ให้เราทำกับพี่น้องเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงกระทำแก่เรา

– หากเราตั้งใจที่จะรักพี่น้องจนยอมตายแทนเขาได้ จะทำให้เป็นการง่ายเหลือเกินที่จะยกโทษให้กับพี่น้องที่ได้ทำผิดต่อเรา ในระดับที่ยังไม่ต้องถึงกับทำให้เราต้องเสียชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s