แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:35) { วงเล็กๆ }

แนวคิด :

– พระเยซูสอนเหล่าสาวกว่า ถ้าเพียงแต่พวกเขารักกันในวงเล็กๆ ด้วยมาตรฐานใหม่ตามแบบอย่างรักของพระเยซู จะส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ จนทุกคนทั้งหมดนอกวงเล็กๆของพวกเขา จะได้รู้จักคำสอนของพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– งานเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูมอบให้แก่เราทำคือ รักกันเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงรักเรา

– เมื่อเราทำงานเล็กๆที่พระองค์ทรงมอบให้เราทำ พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่จะทรงทำให้งานนั้นเกิดผลใหญ่ยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s