แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:36) { ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ }

แนวคิด :

– หลังจากพระเยซูกล่าวประโยคสุดซึ้งและแสนจะมีความหมาย ให้รักกันและกัน(ข้อ 34-35)

– ดูเหมือนเปโตร จะไม่สังเกตว่ามันสำคัญขนาดไหน ความสนใจของเขายังอยู่ที่ประโยคก่อนหน้านี้ คือ พระเยซูกำลังจะไปบางที่บางแห่งที่เขาไปไม่ได้(ข้อ 32)

– เขาจึงถามพระเยซูว่า พระองค์จะไปไหน? ดูเหมือนพระเยซูทรงทราบความคิดในใจของเขาว่า เขาถามเพราะเขาอยากจะตามพระเยซูไป

– พระเยซูจึงตอบเขาว่า ยังไปตอนนี้ไม่ได้ แต่อนาคตจะได้ไป คือ ได้ไปอยู่ต่อพระพักตร์พระบิดาในสวรรค์

การประยุกต์ใช้ :

– เปโตร อยากตามพระเยซูไป พระเยซูเองก็อยากให้เปโตรไปสวรรค์ แต่พระเจ้ามีเวลาของพระองค์ เป็นเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุด สำหรับแต่ละเหตุการณ์เสมอ

– วันนี้ เมื่อเราปรารถนาบางอย่าง และพระเยซูเองก็อยากประทานสิ่งนั้นแก่เรา แต่เหตุที่เรายังไม่ได้รับก็เพราะยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้า พระองค์มีเวลาของพระองค์สำหรับการประทานสิ่งนั้นแก่เรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s