แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:37) { ประเมินตนสูงเกินไป }

แนวคิด :

– เปโตรทูลพระเยซูว่า เป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะตามพระองค์ไปไม่ได้ ทางมันยากเกินไปหรือ ทางมันอันตรายหรือ เขาบอกพระองค์ว่า เขากล้าหาญมากพอ ที่จะไปทุกที่ที่พระเยซูจะไป

– เขาบอกกับพระเยซูว่า แม้แต่ความตายเขาก็ยังไม่กลัวเลย

การประยุกต์ใช้ :

– คนมักจะคิดว่าตนเองรักพระเจ้า มากกว่าที่ตนเองเป็นจริงๆ

– แต่สถานการณ์ที่เราประสบนั่นแหละ จะทำให้เรารู้ความจริงว่า เรารักพระเยซูน้อยกว่าที่เราคิดมากเพียงใด – ซึ่งเมื่อรู้แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้อง มัวแต่นั่งเสียใจ เพียงแต่จำเป็นต้องกลับใจใหม่ แล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s