แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:5) { ล้างเท้า}

แนวคิด :

– พระเยซูเริ่มลงมือล้างเท้าเหล่าสาวกทีละคน รวมทั้งยูดาส อิสคาริโอท ด้วย

– เหล่าสาวกกำลังเอนกายรับประทานอาหารอยู่ หันหน้าเข้าโต๊ะ และหันเท้าออกจากโต๊ะ จึงค่อนข้างสะดวกในการล้างเท้าให้แต่ละคน

– ตามปกติหน้าที่ล้างเท้านี้เป็นหน้าที่ของทาสหรือคนรับใช้

– ตามธรรมเนียมยิว สาวกควรจะให้เกียรติอาจารย์ของตนมากยิ่งกว่าบิดาของตนเสียอีก (จาก John Gill’s Exposition of the Entire Bible) ดังนั้นสาวกสมควรจะล้างเท้าให้อาจารย์ที่เขานับถือ

– แต่นี่พระอาจารย์มาล้างเท้าให้สาวก เป็นการกระทำที่เหล่าสาวกไม่เคยประสบ แม้กระทั่งไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินมาก่อนเลย

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงล้างเท้าและเช็ดเท้าให้เหล่าสาวก

– พระองค์วางแบบอย่างแก่เราทั้งหลาย ในการปรนนิบัติพี่น้อง อย่างถ่อมใจ และทำอย่างดีที่สุด

– เราควรถ่อมใจลง ปรนนิบัติพี่น้อง อย่างเต็มใจและสุดกำลังไม่ว่าเขาจะเล็กน้อยสักเพียงใดก็ตาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s