แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:7) { ยังไม่ถึงเวลาเข้าใจ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงตอบคำถามของเปโตร ว่า แม้ตอนนี้เขาไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ว่า

พระองค์จะสอนอะไร หรือปรารถนาให้พวกเขาได้รับ

– แม้พระเยซูจะอธิบายให้เขาฟังบ้างใน ยน. 13:14-15 เขาก็เข้าใจได้แค่บางส่วน แต่ความหมายที่แท้จริงเขาจะเข้าใจได้ในภายหลัง

– ซึ่งหมายถึง การที่พระเยซูถ่อมใจลงปรนนิบัติพวกเขา จนถึงที่สุด คือ สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อปรนนิบัติพวกเขา และพระองค์ประสงค์ให้พวกเขาทำเช่นนั้นต่อพี่น้องเหมือนกัน

– ในข้อนี้ มีวลีที่ตรงข้ามกัน คือ “ขณะนี้” และ “ภายหลัง” ,  “ไม่รู้เรื่อง” และ “เข้าใจ” ชี้ให้เห็นว่า เวลาเป็นปัจจัยในการทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง “ไม่รู้เรื่อง” และ “เข้าใจ”

– นั่นคือ การเข้าใจ ขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสม

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ ต่อให้พระองค์อธิบายให้ฟัง แต่ในเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าใจ เราก็สามารถเข้าใจได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น

– วันนี้ สิ่งที่เกิดกับเรา เรายังไม่รู้เรื่องว่า พระเจ้ากำลังจะทรงทำอะไรหรือสอนอะไรแก่เรา แต่เท่าที่เราพอเข้าใจได้บางส่วนนั่นก็คือ พระองค์ทรงทำเพราะรักเรา และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เราเองจะเข้าใจอย่างกระจ่าง

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s