แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:8) { องค์พระผู้เป็นเจ้า…ไม่ได้เด็ดขาด }

แนวคิด :

– ข้อก่อนหน้านี้ เปโตร เพิ่งเรียกพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” แปลว่า จอมเจ้านาย แต่พอมาถึงข้อนี้ เขาพูดกับพระองค์ว่า “ไม่ได้เด็ดขาด” ช่างเป็น 2 วลีที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง

– หากพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมไม่สามารถปฏิเสธความประสงค์ของพระองค์ได้

– พระเยซูอธิบายให้ เปโตรฟังว่า ถ้าไม่ยอมให้พระองค์ล้างเท้า เปโตรจะมีส่วนในพระเยซูไม่ได้

– ซึ่งหมายความว่า ถ้าไม่ยอมรับการปรนนิบัติจากพระเยซูจะมีส่วนในพระเยซูไม่ได้ และการปรนนิบัติที่ว่านั้นก็คือ การที่ให้พระเยซูเป็นตัวแทนรับโทษบาปแทนนั่นเอง

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ถ้าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจริงๆแล้ว เราก็สมควรเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

– ไม่ว่าพระองค์จะทำอะไรก็ตามกับชีวิตของเรา จะนำสิ่งใดเข้ามาหรือออกไปจากชีวิตของเรา ก็สุดแล้วแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเจ้านาย เจ้าของชีวิตของเรา เถิด

– พระเยซูปรนนิบัติเราด้วยเนื้อและเลือดของพระองค์ ด้วยชีวิตของพระองค์เอง ขอบคุณพระเยซู !!!

– สิ่งนี้ เป็นสิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า เราเป็นที่รักของพระองค์

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s