แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:9) { คนละวิธี }

แนวคิด :

– เมื่อได้ยินคำตอบของพระเยซูในข้อ 8 เปโตร กลับไปอีกขั้วหนึ่งเลย

– คราวนี้ไม่ได้ห้ามพระองค์ล้างเท้าเขา แต่บอกให้พระองค์ล้างทั้งมือและทั้งศรีษะของเขาด้วยเลย

– เปโตร เรียกพระเยซูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่กลับไม่ยอมทำตามวิธีของพระองค์ เขามีวิธีคิดและแนวทางของตนเอง และประสงค์ให้พระเยซูทรงใช้วิธีของเขา

การประยุกต์ใช้ :

– หลายครั้งเราปรารถนาจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า แต่ทำตามด้วยวิธีของเราเอง ไม่ใช่วิธีของพระเจ้า

– หากเราจะเชื่อฟัง ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ต้องทำตามด้วยวิธีการของพระองค์ด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s