แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:10) { ทำตามใจพระบิดา }

แนวคิด :

– เนื่องจากฟีลิปอยากให้พระเยซูสำแดงพระบิดาให้เขาเห็น(ข้อ8)

– พระเยซูจึงถามเขาว่า เขาไม่เชื่อหรือว่า พระบิดาอยู่ในพระเยซู และ พระเยซูอยู่ในพระบิดา

– ถ้าเขาเชื่อเช่นนั้น ก็น่าจะรู้แล้วว่า สิ่งที่พระเยซูกล่าวนั้นย่อมมาจากพระทัยพระบิดา

– สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ ย่อมเหมือนพระบิดาทรงกระทำ

– นั่นคือ พบเห็นพระเยซู ก็เหมือนได้พบเห็นพระเจ้าพระบิดานั่นเอง

การประยุกต์ใช้ :

–  เพราะฟีลิปไม่เชื่อจึงไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูตรัส เราต้องเชื่อก่อนจึงจะเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้

– เมื่อพระเยซูอยู่ในพระบิดา และ พระบิดาอยู่ในพระเยซู สิ่งที่พระเยซูทำจึงทำตามพระทัยพระบิดา

– หากพระเยซูทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระเยซู เราก็จะทำตามใจของพระเยซู

– วันนี้เราทำตามใจของใคร? ตนเอง หรือ พระเยซู

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s